04.05.2013 Uhldinger Pfahlbaumarathon (Bilder: Leo Straub)